Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Press Kit for Oxygen Pilates Studio (Διατροφή και υγιεινός τρόπος διαβίωσης)

Το press kit που σχεδίασα για την εκδήλωση του Oxygen Pilates Studio με θέμα "Διατροφή και υγιεινός τρόπος διαβίωσης". Το press kit αποτελείται από έναν φάκελο (ο οποίος για τεχνικούς λόγους δεν θα τυπωθεί), την πρόσκληση για την εκδήλωση και από το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Στα πλαίσια της σχεδίασης του press kit θα υπάρξει και η ανάπτυξη ενός html newsletter για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την εκδήλωση.