Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Boxmark it! - A cloud based bookmarking tool


Το Boxmark it! είναι ένα εργαλείο διαχείρισης bookmarks βασισμένο στο cloud. Η διαφορά του ωστόσο από τις υπόλοιπες αντίστοιχες λύσεις είναι πως η αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων δεν γίνεται σε κάποιον δικό μου server αλλά τα δεδομένα του κάθε χρήστη αποθηκεύονται και διατηρούνται στον προσωπικό του λογαριασμό Dropbox. 

Η μοναδική απαίτηση λοιπόν για να χρησιμοποιήσει κάποιος χρήστης το Boxmark it! είναι να διατηρεί λογαριασμό στο Dropbox και να εγκαταστήσει την αντίστοιχη εφαρμογή σε αυτόν.