Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Νέο primitiveart logo


Παραπάνω παρουσιάζεται το νέο προσωπικό μου λογότυπο, σε 3 διαφορετικές χρωματικές εκδοχές. Η ιδέα πίσω από αυτό το λογότυπο παραμένει η ίδια που ακολουθήθηκε και για τον σχεδιασμό του προκατόχου του, στον οποίο άλλωστε και βασίζεται.

Το νέο λογότυπο είναι πιο flat και ακολουθεί πιο συμβατικές γραμμές από το προηγούμενο ώστε να είναι ευκολότερη η χρήση του. Σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα λογότυπα μου, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο χρώμα, αντιθέτως χρησιμοποιείται διαφορετικό χρώμα αναλόγως την περίπτωση.