Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Algorithm Gallery - BSc thesis


Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας μου ζητήθηκε η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα παρουσιάζει με γραφικό τρόπο την λειτουργία των βασικών αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης.

Είχα πλήρη ελευθερία στα εργαλεία αλλά και στις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούσα και μετά από συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή αποφασίστηκε το τελικό αποτέλεσμα να έχει τη μορφή μιας web εφαρμογής.

Η εφαρμογή αυτή ονομάζεται Algorithm Gallery και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://thesis.primitiveart.gr.