Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

Πρακτική και εργασία


Στις 22 Απριλίου ολοκλήρωσα την πρακτική μου άσκηση στην εταιρία ViLabs, στην οποία και εργάζομαι πλέον ως υπάλληλος. Ο ρόλος μου εξαρχής (πριν και μετά την πρακτική) είναι αυτός του web designer / web developer και εργάζομαι κυρίως πάνω σε ένα καινοτόμο project, που ξεκίνησε κατά την διάρκεια της πρακτικής μου, το οποίο έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έχει συνηθίσει ο κόσμος να αγοράζει εισιτήρια (περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενο post, αφού πρώτα βγει στο κοινό η υπηρεσία) .

Τα καθήκοντα μου στην εταιρία αφορούν την ανάπτυξη του front end, συμπεριλαμβανομένου του UI/UX, κάνοντας χρήση HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, PHP, Photoshop και web services. Επιπροσθέτως έχω αναλάβει τον σχεδιασμό λογοτύπου για την υπηρεσία (περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενο post, αφού πρώτα ολοκληρωθεί) καθώς και την δημιουργία video για διαφημιστικούς λόγους (επίσης θα υπάρξει κατάλληλο post στην συνέχεια).