Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Λογότυπο Virta


Μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της καινοτόμας πλατφόρμας Virta. Η πλατφόρμα αυτή αναπτύσσεται από την ViLabs, στην οποία εργάζομαι τους τελευταίους μήνες και είχα σημαντική συμμετοχή στην ανάπτυξη της. Μεταξύ των άλλων ρόλων που είχα στην ανάπτυξη της πλατφόρμας μου ανατέθηκε και να σχεδιάσω το λογότυπο που θα την συνοδεύει.

Από την πρώτη στιγμή ήθελα το λογότυπο να ακολουθεί κάποιες συγκεκριμένες αρχές:

  • να είναι λιτό
  • να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο 
  • να μπορεί να αποδοθεί το ίδιο αποτελεσματικά σε διάφορες περιπτώσεις (εκτυπώσεις, οθόνες, διάφορα μεγέθη)
  • να παραπέμπει σε αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε

Πατώντας λοιπόν πάνω στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά κατέληξα στην παρουσίαση  κάποιων αρχικών σχεδίων και τα οποία παρουσίασα στην ομάδα.Σε όλες τις προτάσεις βασικό ρόλο είχε το σχέδιο το οποίο παρέπεμπε σε στάδιο ποδοσφαίρου, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πιο ξεκάθαρο από άλλες. Τελικά με βάση τα προσχέδια και διάφορες συζητήσεις με την ομάδα καταλήξαμε στο τελικό λογότυπο το οποίο είναι αυτό που φαίνεται στην αρχή αυτού του post.